Våra bloggar

I bloggen Presidiet pratar skriver förbundsordförande Julia Lindh och vice förbundsordförande Jakob Amnér om skolpolitik, berättar om spännande möten de går på och skriver om vad Sveriges elevråd – SVEA håller på med just nu.

En bra skola? är bloggen för hela Sveriges elevråd – SVEA, från medlem till förbundsstyrelseledamot! Här kan du läsa (och skriva) tankar om skolan och få inspiration, pepp och idéer.

Våra regioner Sveriges elevråd – STHLM, Sveriges elevråd – SKÅNE och Sveriges elevråd – VÄST arbetar för att elevråd där de bor ska samarbeta och kunna påverka mer. Läs om deras arbete i regionsbloggen!

Senaste inlägg

Valberedningen söker kandidater!

Hej! Vi är valberedningen! Vi har i uppgift att lägga förslag på Sveriges elevråd - SVEAs nästa förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer som ska väljas på Elevrådskongressen 2017 nu i höst. Nu

Läs mer

Sveriges elevråd – SVEAs Almedalsvistelse!

Under första veckan i Juli var fyra representanter från Sveriges elevråd - SVEAs förbundssyrlese påplats under Almedalen. Julia, Jakob, Emil och Ellen var på plats och nedan kommer några godbitar

Läs mer

Blogga på Engagerad.se

Vi älskar åsikter och tankar om skolan! Är du medlem och vill blogga på Engagerad.se? Maila till info@svea.org.

Bli medlem i Sveriges elevråd - SVEA

Går du i övre grundskolan eller gymnasiet och vill vara med i arbetet för en bättre och mer demokratisk skola? Anslut ditt elevråd till Sveriges elevråd – SVEA! Läs mer om medlemskap på www.svea.org/medlem

Engagerad.se är Sveriges elevråd – SVEAs bloggsida, till för alla unga som vill ha för en bättre och mer demokratisk skola. Här kan du få inblick i vad presidiet fokuserar på just nu, vad våra medlemmar och de förtroendevalda tycker och tänker om skolan och läsa om vad som händer i våra regioner. Engagerad.se finns för att lyfta elevperspektivet och är elevernas plattform för diskussion, tankar och information om aktuella händelser i skolvärlden.

Om du är nyfiken på vad Sveriges elevråd – SVEA gör kan du gå in på www.svea.org och läsa mer!